Tradisjon, erfaring og fagkunnskap

Haaland & Thuestad AS har ca. 50 ansatte, og er etablert på Bygnes, i Kopervik. Vi løser oppdrag innen tømrerfaget for de største aktørene i regionen, men engasjeres også i små- og mellomstore byggeprosjekt. Etter å ha jobbet i bransjen siden 1954, er selskapet tuftet på tradisjon - med de høyeste krav til fagkunnskap, kvalitet og punktlighet.

TJENESTER

MANGE ÅRS ERFARING

Vi har de beste, lokale tømrerne som kan oppdrives. Våre ansatte er eksperter på sitt fagfelt.

HMS & Arbeidsvilkår

Det ligger et særskilt fokus på ansvaret, og ivaretakelse av HMS i byggebransjen. Retningslinjer er innarbeidet i alle faser og ledd, på byggeplassene vi er på. Våre ansattes trygghet og arbeidsvilkår står i høysetet hos oss.

Kostnadseffektivitet

Den unike kompetansen vi har opparbeidet oss gjør at vi kan utføre oppdrag med effektivitet, og presisjon. Konkurransedyktighet på pris stimulerer et høyt aktivitetsnivå, og volum på prosjekter for kundene våre.

PLAN & PROSJEKTERING

Våre dyktige ingeniører og byggeledere utarbeider, og følger opp plan & prosjektering for våre oppdragsgivere.

Materialer og verktøy

En grunnleggende faktor for å kunne jobbe i bransjen siden 1954, er forståelsen av materialbruk og verktøy. Haaland & Thuestad er ledende i bruken av moderne teknologi innen verktøy, og materialbruk.

Innovasjon & bærekraft

For å være bærekraftig i tømrerfaget, jobbes det hele tiden med innovative løsninger. Disse er med på øke effekten for kunden - samtidig som vi minsker avtrykket fra et miljøperspektiv.

PROSJEKTER

Ta kontakt

Er du eksisterende eller en potensiell ny oppdragsgiver, ta gjerne kontakt med vår administrasjon. Vi bistår deg gjerne med spørsmål knyttet til ditt byggeprosjekt.