Åkrehamn Videregående Skole

Nybygg og total ombygging av skolens sentrale bygg:Bygg A: Ny hovedinngang og vestibyle med Auditorium, Multimedia- og lydstudio for Medier og Kommunikasjon.ByggB: Kjøkkenavdeling, Øvingsleilighet, spesialrom og undervisningsrom for Helse- og Oppvekstfag og Tilrettelagt Opplæring.Bygg D: Nytt stort verkstedsbygg for Elektro og Teknikk og Industriell Produksjon.Fløyene mot sør og vest har hvitpussede fasader. Verkstedbygget har fått et industrielt formspråk med lakkerte plater i ulike farger. Store vindusflater på yttervegger, vinduer videre inn i bygget samt stort overlys gir gode dagslysforhold i et kompakt bygg. Skolen er på 11.500 m2 – 6.000 m2 nye arealer. Skolen ble etappevis ferdigstilt frem mot oktober 2014.