Haugesund Revmatismesykehus

Tømmerarbeid i et stort og komplekst bygg. 7 650 m² nytt tilbygg med sammenkobling til eksisterende bygningsmasse. 10 300 m² ominnredning av eksisterende bygningsmasse.