Norheim Omsorgsboliger

32 leiligheter i bo- og behandlingsheim. Ligger i grensen mellom industri/bolig og naturområde. Oppdragsgiver Rogaland Fylkeskommune.