Vormedal Ungdomsskole

Nytt administrasjonsbygg og rehabilitering av eksisterende skole.