Prosjekter

Torvastad Skole

Torvastad, Karmøy

GL Prosjektservice AS og Haaland & Thuestad AS. Høsten 2013 startet arbeidene med ny to-parallell barneskole på Torvastad, beregnet på 315 elever og 60 ansatte. Skolen har også kulturhusfunksjoner med blant annet en storsal for større arrangementer.Skolebygget er lagt i en vinkel som omkranser et felles utendørsanlegg for lek og aktiviteter mot sør og vest. Yttervegger kles i hovedsak med upigmentert stående trekledning. Vindusfelt fra gulv til himling danner en rytme i fasaden og deler opp de lange fasadene. Innganger er markert med partier i fargerike trespiler og takoverbygg. Et stort glassparti danner yttervegg i storsalen.Skolen har et areal på rundt 5.000 m2, og ble tatt i bruk til skolestart 2015.

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Tøkjemyr, Karmøy

Holdbart bygg som er tilpasset brukerne, med 12 leiligheter og 2 fellesarealer. På utsiden er det både felles uteområde, og hver av brukerne har sin egen lille terrasse. Administrasjonsdelen av bygget er strategisk plassert i midten, med 6 leiligheter på hver side.

Norheim Omsorgsboliger

Norheim, Karmøy

32 leiligheter i bo- og behandlingsheim. Ligger i grensen mellom industri/bolig og naturområde. Oppdragsgiver Rogaland Fylkeskommune.

Vormedal Ungdomsskole

Vormedal, Karmøy

Nytt administrasjonsbygg og rehabilitering av eksisterende skole.

Vea Sykehjem

Vea, Karmøy

Nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende Bo- og behandlingshjem. Det ble offisielt åpnet og innflyttet i september 2018.

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn, Karmøy

Nybygg og total ombygging av skolens sentrale bygg:Bygg A: Ny hovedinngang og vestibyle med Auditorium, Multimedia- og lydstudio for Medier og Kommunikasjon.ByggB: Kjøkkenavdeling, Øvingsleilighet, spesialrom og undervisningsrom for Helse- og Oppvekstfag og Tilrettelagt Opplæring.Bygg D: Nytt stort verkstedsbygg for Elektro og Teknikk og Industriell Produksjon.Fløyene mot sør og vest har hvitpussede fasader. Verkstedbygget har fått et industrielt formspråk med lakkerte plater i ulike farger. Store vindusflater på yttervegger, vinduer videre inn i bygget samt stort overlys gir gode dagslysforhold i et kompakt bygg. Skolen er på 11.500 m2 – 6.000 m2 nye arealer. Skolen ble etappevis ferdigstilt frem mot oktober 2014.

Bokn Idrettshall

Bokn

Ny idrettshall for Bokn Kommune

Haugesund Revmatismesykehus

Sentrum, Haugesund

Tømmerarbeid i et stort og komplekst bygg. 7 650 m² nytt tilbygg med sammenkobling til eksisterende bygningsmasse. 10 300 m² ominnredning av eksisterende bygningsmasse.